اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

بین ارزش کالاهای فروخته شده با ارزش همان کالاها و خدمات خریداری شده تفاوتی وجود دارد که ارزش افزوده به حساب می‌آید.

مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که خریداران در زمان خرید کالا‌ها و یا خدماتی که می‌گیرند باید به فروشنده پرداخت می‌کنند.

میزان یا نرخ مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی محاسبه آن

این مقادیر هر سال توسط دولت مشخص و اعلام می‌گردد که درصدی از مبلغ خالص صورتحساب مشتریان می‌باشد.

نرخ تعیین شده در سال ۹۷ به میزان ۴% از مبلغ خرید می‌باشد که هر فرد یا صاحب کالا و خدمات موظف است هر سه ماه یکبار

مالیات بر ارزش افزوده خود را محاسبه نماید و حداکثر ۱۵روز پس از پایان ماه خود به حساب خزانه دولت واریز نماید.

روش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

در حال حاضر , پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بصورت خود اظهاری می‌باشد که مؤدیان موظف‌اند هر سه ماه یکبار اظهارنامه خود را از طریق سامانه یکپارچه ثبت نمایند.

چگونگی پر کردن اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی در فرم های مشخصی که سازمان امور مالیاتی مصوب کرده است تکمیل می‌شود و در زمان مشخصی به اداره‌ی امور مالیاتی محل اقامت شخص حقیقی یا محل وقوع دفتر شخص حقوقی تحویل داده می‌شود. همچنین ضروری است که اظهارنامه مالیاتی و فیش واریز مالیات هر دوره تا ۳۱ تیر ماه هر سال به اداره امور مالیاتی تسلیم شود.البته از سال ۹۱ (یعنی سال مالی۹۰) این فرایند به صورت الکترونیکی و از طریق پایگاه اینترنتی سازمان امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود.

در فرم های اظهارنامه مالیاتی ۲۶ جدول طراحی شده که به شرح زیر است.

جدول۱: پرداخت‌های مربوط به این اظهارنامه

جدول۲: اطلاعات مجوز های تاسیس و بهره‌برداری

جدول۳: اسامی اعضای هیَت مدیره و مدیرعامل

جدول۴: فهرست دفاتر رسمی ثبت شده

جدول۵: جزییات پذیرش بورس ثبت شده

جدول۶: درآمد هایی که مالیات آنها قبلا به صورت مقطوع ثبت شده است

جدول۷:درآمد های معاف

جدول۸: استهلاک زیان سنواتی

جدول۹: معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی

جدول۱۰: توسعه,نوسازی و بازسازی واحد های صنعتی و معدنی(ماده ۱۳۸ ق.م.م)

جدول۱۱: معافیت ها و بخشودگی های در آمد حاصل از فعالیت های خارج کشور(کسر ار مالیات مقرر)ماده۱۸۰ق.م.م

جدول۱۲: فعالیت های حاصل از توافقنامه های مالیاتی موضوع ماده ۱۶۸ق.م.م

جدول۱۳: ثبت کمک های مالی پرداختی

جدول۱۴: ترازنامه

جدول۱۵: صورت سود و زیان

جدول۱۶: گردش حساب سود (زیان) انباشته

جدول۱۷: موجودی مواد و کالا

جدول۱۸: سرمایه

جدول۱۹: انواع محصولات اصلی به ترتیب بیشترین فروش

جدول۲۰: بهای تمام شده کالای فروش رفته

جدول۲۱: بهای تمام شده ی کار انجام شده پیمانکاری/خدمات

جدول۲۲: تعداد کارکنان

جدول۲۳: در آمد نا خالص پیمانکاری/خدمات

جدول۲۴: فهرست صادرات و مابازء دریافتی

جدول۲۵: اطلاعات مالک/مالکین

جدول۲۶: اطلاعات سرمایه‌گذاری خارجی

قابل ذکر است در صورتیکه اظهارنامه مالیاتی طبق شرایطی که در بالا گفته شد تسلیم اداره مالیات شود و مأموران مالیاتی مدارک را کامل و کافی تشخیص دهند و ثبت دفاتر و اظهارنامه مالیاتی و… را بدون تخلف ارزیابی کند مطابق با اظهارنامه مالیات تعیین شده را مالک قرار می‌دهند اما اظهارنامه مورد تعیید آنها نباشد و تخلفی از قوانین یا نقص مدارک در آنها مشاهده شود مالیات توسط کارشناسان مالیاتی بصورت علی الراس تعیین و محاسبه می‌شود.