شرکت چه در صورت تجاری و چه در صورت غیر تجاری بودن ممکن است بنابر دلایل اختیاری و یا اجباری اتمام فعالیت کرده و منحل شوند. به دلیل رواج این اتفاق در این مقاله به آثار انحلال شرکت و مدارک آن می‌پردازیم زیرا در زمان انحلال شرکت باید پروسه‌ای را طی کرده و مدارک مورد نیاز را به اداره ثبت ارسال کنید تا انحلال شرکت شما ثبت شود و از شما مالیاتی بابت شرکت حقوقی دریافت نشود.

انحلال شرکت

دلایل متعددی وجود دارد که منجر به انحلال شرکت می­‌شوند؛ مانند ورشکستگی، عدم تحقق اهداف، عدم تمدید زمان انقضای شرکت در شرکت­‌هایی که برای زمان مشخص و محدودی ثبت شد­ه‌اند؛ موافقت تمام شرکا مبنی بر انحلال شرکت، تصویب انحلال شرکت در مجمع فوق‌العاده، فوت یکی از شرکا (اگر در اساسنامه قید شده باشد)، حکم دادگاه و…

بوسیله انحلال شرکت باید بدهی و قروض آن پرداخت شده و تمامی دارایی‌های منقول و غیر منقول (منظور از منقول و غیر منقول نقدی و غیر نقدی بودن دارایی شرکت است.) بعد از تسویه و پرداخت کامل بدهی‌های شرکت میان سهامداران و ذی‌نفعان شرکت تقسیم می‌شود.

بدهی‌های شرکت که ممکن است منجر به انحلال شرکت شود

  1. بدهی‌های مالیاتی به سازمان دارایی و مالیات
  2. بدهی کارمندان و حقوق معوقه آنان
  3. انجام و تکمیل امور بیمه می‌باشد.

تصفیه و بررسی بدهی‌های شرکت امری مهم و نیازمند تخصص در این زمینه است. به همین دلیل این امور توسط مدیر تصفیه که توسط اعضای هیئت مدیره تعیین می‌شود انجام می‌پذیرد.

مدیر تصفیه از زمان انحلال شرکت به مدت یک سال زمان دارد تا نسبت به پرداخت بدهی‌ها اقدام کند و در صورت نیاز به زمان بیشتر باید به صورت کتبی درخواستی مبنی بر تمدید زمان فعالیت خود در جهت پرداخت بدهی ارائه دهد. همچنین در صورت صلاحدید سهامداران مدت خدمت مدیر تصفیه افزایش می‌یابد تا گزارش و پرداخت‌های خود را تکمیل کند.

بعد از انحلال شرکت تا مدت ۱۰ سال مدارک ثبتی شرکت در حوزه مربوط به اداره ثبت شرکت نگهداری و به صورت بایگانی شده قرار می‌گیرد.

انحلال شرکت به دو صورت اختیاری و اجباری صورت می‌گیرد

دلایل اجباری که مبنی بر انحلال شرکت است عبارتند از:

  1. انجام گرفتن موضوع فعالیت شرکت: تمامی شرکت‌های تجاری و غیرتجاری برای دستیابی به اهداف مشخصی تاسیس می‌شوند و زمانی که ماموریت خود را به پایان رساندند تصمیم به انحلال شرکت می‌گیرند مانند شرکت‌هایی که با هدف استخراج معدن فعالیت خود را آغاز می‌کنند و بعد از تکمیل فرآیند استخراج شرکت خود را متوقف می‌کنند زیرا به هدفی که برای خود تعیین کرده بودند دست پیدا کردند.
  2. انقضاء فعالیت شرکت: در زمان تاسیس شرکت مدت زمان فعالیت شرکت در اساسنامه قید می‌شود و شرکت تنها تا این تاریخ می تواند فعالیت داشته باشد و این زمان به عنوان تاریخ انقضاء شرکت شناخته می‌شود و در زمان موعد آن فعالیت شرکت باید متوقف شود.
  3. ورشکستگی و وجود بدهی های فراوان در شرکت: زمانی که شرکا و سهامداران نتوانند سرمایه مورد نیاز شرکت را تامین کنند و با توجه به تحریم های اقتصادی، نوسانات بی رویه ارز و فشارهایی که به تجارت و اقتصاد وارد می‌شود مدیران کسب و کار در تامین بودجه اولیه و نرخ صفر درصد سود نیز دچار مشکل می‌شوند و به همین دلایل اعلام ورشکستگی می‌کنند تا از خسارت‌های بیشتری و افزایش بدهی جلوگیری کنند.
  4. کاهش شرکای شرکت : حذف شدن یک به یک تعداد شرکا و باقی ماندن تنها یک نفر در راس امور که در اینصورت به صورت اتوماتیک فعالیت شرکت باید متوقف شود.

دلایل اختیاری انحلال شرکت‌ها

دلیل اختیاری انحلال شرکت تنها زمانی صورت می‌گیرد که شرکا تصمیم به توقف شرکت بگیرند و به دلیل کمبود بودجه و ناتوانی در اداره شرکت تصمیم به ادامه فعالیت شرکت نداشته باشند.

آثار انحلال یک شرکت

پس از اعلام انحلال، اموال شرکت به صورت معلق قرار می‌گیرد تا برای پرداخت بدهی تعیین تکلیف شود و پس از آن طبق سرمایه و سهامی که از شرکا دارند این اموال میان آن ها تقسیم می‌شود.
در زمان انحلال سمت‌های کاری و افراد سلب شده و تنها مدیر تصفیه می‌تواند تمام امور را به گونه‌ای تخصص دارد ساماندهی کند. سهامداران و مدیران تنها می‌توانند در این مسیر به او کمک کنند و نمی‌توانند فعالیت اجرایی انجام دهند.

بعد از اعلام انحلال شرکت تنها باید فعالیت‌های اجرایی و پروژه‌هایی که در دست انجام است پایان پذیرد زیرا شرکت نسبت به پروژه‌هایی که پذیرفته متعهد است و باید تا پایان عملیات وظایف خود را به بهترین نحو انجام دهد.

بعد از انحلال پروژه جدید و قرارداد همکاری منعقد نخواهد شد. در زمان انحلال شرکت طلبکاران شرکت دچار نگرانی شده و ممکن است برای پیگیری مطالبات خود به شرکت و به مدیر تصفیه مراجعه کنند تا بتوانند احقاق حق کنند.