تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت، منظور همان نشانی قانونی و اصلی شرکت محسوب می­‌شود که هنگام ثبت شرکت در بند سوم اساسنامه شرکت ذکر می­‌شود. آدرس شرکت می‌­بایست آدرس یک ساختمان اداری باشد، ولی اداری بودن آن در زمان ثبت شرکت الزامی نیست.

اما از زمان ثبت تا دو ماه پس از آن برای تعیین یک مکان اداری وقت دارید، زیرا در این بازه زمانی باید برای تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی اقدام کنید و ارائه سند یا اجاره نامه یک مکان اداری از مدارک لازم جهت دریافت کد اقتصادی است. قانون، آدرس ثبت شده را به عنوان نشانی معتبر شرکت می­شناسد؛ بنابراین تغییر آدرس یا افتتاح شعبه‌­های جدید را باید به سرعت به مراجع ذیربط اطلاع دهید.

به هرحال بعد از ثبت شرکت به هر دلیلی ممکن است که تصمیم بر تغییر آدرس شرکت گرفته شود. اتخاذ چنین تصمیمی بر عهده مجمع فو­ق‌العاده عمومی است. البته چنانچه در اساسنامه شرکت قید شود می­توان اجازه تغییر آدرس و ثبت شعبه­‌های جدید را به هیئت مدیره سپرد.

راهنمای تغییر آدرس شرکت

جهت تغییر آدرس شرکت باید کلیه شرکا و سهامداران شرکت این تصمیم را در قالب یک صورتجلسه مکتوب اتخاذ نمایند. بدین صورت که سهامدارن شرکت ( شرکت سهامی خاص) و شرکا ( در شرکت مسئولیت محدود)  با تشکیل مجمع عمومی بطور فوق‌العاده تغییر آدرس شرکت را بررسی و نصب به تغییر آن اتخاذ تصمیم می‌نمایند و صورتجلسه تغییر آدرس شرکت را مکتوب نموده و همگی ذیل آن را امضا و ممهور به مهر شرکت می‌نمایند.

نکته: در صورتی که در بند ۳ اساسنامه اختیار تغییر آدرس شرکت به هیئت مدیره داده شده باشد، این امر می تواند توسط تصمیم هیئت مدیره نیز انجام گیرد.

مدارک لازم برای تغییر آدرس شرکت

 • تصویر مدارک شناسایی کلیه اعضای شرکت ( هیئت مدیره و سهامداران)
 • تصویر روزنامه تاسیس شرکت
 • تصویر آگهی تاسیس شرکت
 • آگهی آخرین تغییرات (در صورت وجود)

مراحل تغییر آدرس شرکت

 • تشکیل مجمع عمومی به طور فوق‌العاده با حضور کلیه یا اکثریت سهامدارن شرکت (در صورت حضور اکثریت سهامداران می‌بایست تشریفات دعوت وفق اساسنامه رعایت شود)
 • تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس شرکت
 • امضا کلیه صفحات صورتجلسه توسط حاضرین
 • ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت در سامانه ثبت شرکت‌ها و دریافت تاییدیه
 • ارسال مدارک و تاییدیه سامانه به سازمان ثبت شرکت‌ها توسط باجه‌های پستی منتخب
 • دریافت پیش آگهی تغییر آدرس شرکت
 • مراجعه به اداره ثبت و امضای پیش نویس آگهی و پرداخت حق الثبت به میزان ۵ هزار تومان
 • انتشار آگهی تغییر آدرس شرکت حدوداً یک هفته پس از صدور پیش آگهی تغییرات

پروسه تحویل مدارک به اداره ثبت تا انتشار آگهی تغییر حدوداً ۳ الی ۹ روز زمان می‌­برد.