ثبت موسسه غیر تجاری

هدف از تشکیل و ثبت موسسه غیرتجاری مذکور در ماده ۵٨۴ قانون تجارت، تمام تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیرتجاری مانند: امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. بنابراین ارائه خدمات علمی و آموزشی و خدمات شهری و ارائه کمک‌های انسانی در قالب شخصیت حقوقی تصور شده بوده و موسسات غیرتجاری با توجه به اهدافشان تقسیم‌بندی می‌شوند:

  1. موسسات غیرانتفاعی: موسساتی که هدف از تشکیل آن‌ها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد را اصطلاحا موسسات غیرانتفاعی نامیده می‌شوند. تمام فعالیت‌های اجتماعی از قبیل انجمن‌های اسلامی و تخصصی و علمی خاص و احزاب و دستجات سیاسی و موسسین آن هنگامیکه درخواست ثبت می‌نمایند توسط اداره ثبت شرکتها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام می‌شود و پس از وصول پاسخ مثبت نسبت به ثبت اقدام می‌گردد.
  2. موسسات انتفاعی: موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد. اینگونه موسسات، موسسات غیرتجاری یا انتفاعی نامیده می‌شوند بنابراین فعالیت‌هایی از قبیل آموزشگاه‌های علمی و فنی و کلاس‌های زبان و مدارس غیرانتفاعی و موسسات گاز رسانی یا ارائه خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز و موارد دیگر در زمینه‌های فوق در قالب موسسات غیرتجاری ممکن می‌باشد و موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند.

بطور کلی تمامی انواع موسسات، غیرتجاری می باشند. به این معنی که هرگونه فعالیت تجاری در قالب موسسات، غیرمجاز و حتی غیرقانونی است. براساس بند ۲ اساسنامه موسسات که شرح فعالیت موسسه قید گردیده به هیچ وجه نمی‌توان از فعالیت‌هایی نام برد که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم جزو فعالیت‌های تجاری باشند.
اگر بخواهیم در چند کلمه فعالیت موسسات را خلاصه نماییم باید گفت که موسسات غیرتجاری می توانند خدمات و مشاوره ارائه نمایند، انواع فعالیت‌های خدماتی و مشاوره‌ای در قالب موسسات غیرتجاری قابل انجام است و می‌توان در اساسنامه آن‌ها را قید نمود.

نام موسسه غیرتجاری

وجه تشابه همه موسسات غیرتجاری در غیرتجاری بودن آن‌ها می‌باشد و در ادامه‌ی نام مؤسسات کلمه «غیرتجاری» باید قید شود.

تعداد شرکا برای ثبت موسسه غیرتجاری

حداقل تعداد شرکا برای ثبت موسسه غیرتجاری ۲ نفر می‌باشد که این تعداد قابل افزایش است و باید هر دو نفر آن‌ها بالای ۱۸ سال سن داشته باشند.

میزان سرمایه برای ثبت موسسه غیرتجاری

حداقل سرمایه برای ثبت موسسه غیرتجاری ۱۰۰۰۰۰ تومان است، اما میزان سرمایه به هر مقدار که موسسین قصد دارند می‌تواند باشد و مانند شرکتهای با مسئولیت محدود، مؤسسات نیز برای ثبت سرمایه خود نیاز به واریز به حساب خاصی ندارند و اقرار مدیرعامل به دریافت مبلغ سرمایه برای به ثبت رسیدن آن کافی است.

مدارک لازم جهت ثبت موسسه غیرتجاری

  •  دو نسخه تقاضانامه از ثبت موسسه از اداره ثبت شرکتها، اخذ و تکمیل و امضا توسط شرکا.
  •  تنظیم اساسنامه حداقل در ٢ جلد و امضای ذیل تمام صفحات توسط همه‌ی شرکا.
  • تنظیم صورت‌جلسه مجمع موسسین حداقل در ٢ نسخه.
  • فتوکپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی شرکا.
  • اخذ مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم.